Jalitsua koskevia yleisohjeita

Hallia saavat käyttää vain vuorovarauksen omaavat joukkueet. Myös kaikkien muiden hallissa olevien henkilöiden on noudatettava alla olevia ohjeita. Ulkopuolisia henkilöitä voi pyytää poistuman hallista. Hallin suurin sallittu kapasiteetti on 200 henkilöä.

1. Lämmittely ja oheistreenit

Seurojen kannalta on tärkeää, että tunnin vuoro voidaan käyttää täysimääräisesti jalkapallon harjoittelemiseen/pelaamiseen. Tästä syystä jokaisen vuoronhaltijan tulee mahdollistaa tila seuraavalle/edelliselle joukkueelle verryttelyä tai oheistreeniä varten. Normaalisti tämä tila on kentän keskellä keltaisten viivojen välissä, harjoitteleva joukkue voi laittaa maalin keltaiselle viivalle. Poikkeuksena tästä on 11v11 pelattava kahden joukkueen peli, jolloin verryttely tapahtuu kenttärajojen ulkopuolella. Mikäli verryttely ei ole mahdollista keltaisten viivojen välissä, paikka voi olla muuallakin hallissa, esim. hallin päädyssä. Verryttelevien joukkueiden on varmistettava, että toiminta ei häiritse harjoitusvuoroa. Esim. pallot pysyvät poissa vuorolaisten harjoituksista jne. Verryttely/oheistreeni voi alkaa aikaisintaan 30 minuuttia ennen oman vuoron alkua ja saa jatkua enintään 30 minuuttia vuoron päättymisen jälkeen. Halli sulkeutuu kello 22, jolloin hallista joudutaan poistumaan.

2. Pukukopit

Pukukoppeja on varattu 2 kappaletta harjoitustuntia kohden. Jos joukkueita on tunnin aikana paikalla enemmän kuin 2 tulee pukukopit jakaa joukkueiden kesken. Huomio! Mikäli joukkueet verryttelevät tai tekevät oheistreeniä toisen joukkueen vuorolla on heidän pidettävä huolta, että pukukopit saadaan ajoissa kiertoon! Pukukoppien avaimet noudetaan ja palautetaan hallin sisällä olevaan telineeseen.

3. Maalit

Maaleja ei saa sijoittaa seuraaviin kohteisiin:

 • pressujen liepeiden päälle, jotta ne eivät repeydy
 • hätäuloskäytävän ovien eteen, jotta hätäpoistuminen hallista on mahdollista

 • 4. Ilmapuhallin ja eteläpäädyn huoltotunneli

  Huoltotunnelin tai ilmanpuhaltimen päälle ei saa kiivetä pressun liepeiden kautta. Jos kiipeäminen on ainoa tapa päästä hakemaan pallo, jätetään pallo hakematta. Pallon saa kyllä takaisin myöhemmin.

  5. Hallin siisteys

  Siisteys on kaikkien vastuulla. Sukkateipit ja muut roskat tulee laittaa kentän reunalla oleviin roskiksiin.

  6. Kassit, takit, ulkokengät, juomapullot jne

  Mukana tulevat tavarat tulee sijoitta hallin reunoille siististi vähintään 5 metrin etäisyydelle ulko-ovesta. Tavaroita ei saa sijoittaa lämmittelyalueelle, sisääntuloväylille eikä poistumisteiden eteen.

  7. Suppea-turvallisuusohje

  Kaikkien vuoroja vetävien (valmentajat, huoltajat, Jojot) tulee tuntea hallin pelastusohjeet. Ohjeet nähtävissä hallin ilmoitustaululla. Tämä suppea turvallisuusohje on laadittu jokaisen hallissa oleskelevan henkilön luettavaksi. Jalitsu-hallin pelastussuunnitelma on toimitettu seuroille ja muille hallia käyttäville tahoille. Pelastussuunnitelma löytyy myös hallin ilmoitustaululta.

  Välittömiä toimia vaativat tilanteet.

  Loukkaantunut pelaaja tai sairauskohtauksen saanut henkilö:

  • Tee nopea tilannearvio, estä lisäonnettomuudet ja pelasta vaarassa olevat
  • Ilmoita tapahtuneesta hätäkeskuksen numeroon 112
  • Aloita ensiapu omien kykyjesi mukaisesti
  • Apua tarvitseva henkilö voidaan kantaa paareilla hätäpoistumistien kautta aukaisemalla se varovasti (hallissa ylipaine ja ovi aukeaa voimakkaasti paineen vaikutuksesta) tai ajamalla ambulanssi hallin sisälle huoltotunnelin kautta. Pyydä kentän kenttämiehet paikalle ennen huoltotunnelin ovien avaamista. Puhelin 040 759 5227.

  HUOLTOTUNNELIN SISÄ- JA ULKO-OVET EIVÄT SAA OLLA SAMAAN AIKAAN AUKI.

  Tulipalo

 • Tulipalon sattuessa on hallista poistuttava välittömästi kiinteistön kokoontumispaikalle. (Hallin edustalla tenniskenttien vieressä)
 • Poistuminen tapahtuu ensisijaisesti hallin keskellä sijaitsevan pääsisäänkäynnin kautta
 • Hätätapauksessa poistuminen tapahtuu myös hätäpoistumisteitä (4 kpl) käyttäen
 • Ilmoita tulipalosta hätäkeskuksen numeroon 112.
 • Hallin osoite on Lindforssinkatu 15, 33720 Tampere, Ahvenisjärven jalkapallokentät.
 • Mikäli mahdollista, niin suorita alkusammutus hallin sisällä olevia sammuttimia käyttäen
 • Opasta palokunta kohteeseen

 • Puhaltimen pysähtyminen tai muu poikkeava tilanne

  • Mikäli hallin puhallin pysähtyy (puhaltimen ääni ei kuulu), informoi kaikkia hallissa olijoita tapahtuneesta ja huolehdi, että kaikki käyttäjät poistuvat hallista. Halli pysyy ylhäällä poistimisen edellyttämän ajan.
  • Hallista poistutaan kokoontumispaikalle pääsisäänkäynnin kautta tai kiireellisessä tilanteessa käyttäen hätäpoistumisteitä.

  Hallin äkillinen vuoto tai repeytyminen

 • Huolehdi, että kaikki poistuvat pikaisesti hallista
 • Hallista poistutaan kokoontumispaikalle pääsisäänkäyntiä tai/ja hätäpoistumisteitä käyttäen

 • Ilmoita kaikissa poikkeavista tilanteista Hervannan kenttämiehille ja hallin vastuuhenkilöille, joiden puhelinnumerot löytyvät hallin ilmoitustaululta.