TOIMINTAKULTTUURI

Jokaisessa organisaatiossa on toimintakulttuuri, joka syntyy arjen toiminnassa automaattisesti. Toimintakulttuurin voidaan kuitenkin vaikuttaa sopimalla yhdessä periaatteista ja toimintatavoista, joista seuran kaikki toimijat pyrkivät yhdessä pitämään kiinni.

1. Yleiset toimintatavat ja periatteet

TPV haluaa, että toiminta seurassa on avointa, suunnitelmallista, ennustettavaa ja kustannustehokasta. TPV:n joukkueet noudattavat toiminnassaan seuraavia toimintatapoja ja periaatteita:

 • Kaikki joukkueet pitävät kauden alussa vanhempien palaverin ja sen lisäksi palavereita kauden mittaan tarvíttaessa.
 • Joukkueen valmennuksen ja toimihenkilöiden tulee tiedottaa vanhemmille joukkueen toiminnasta selkeästi, riittävästi ja hyvissä ajoin.
 • Joukkueelle laaditaan kauden alussa pelisäännöt.
 • Joukkueen pelaajien vanhemmille laaditaan kauden alussa pelisäännöt.
 • Joukkueen toiminnan kuluja ei kasvateta ilman selkeitä pelaajakehityksellisiä perusteita. Kaikki normaalin toiminnan (harjoittelu ja sarjapelit) lisäksi tulevat kulut tulee hyväksyttää vanhemmilla.
 • Joukkueen hoitaa taloudelliset velvoitteensa säntillisesti, avoimesti ja suunnitelmallisesti sekä laatii kauden alussa realistisen budjetin.
 • Joukkue hoitaa seuran sille asettamat talkoot säntillisesti.
 • Harjoituksissa ja otteluissa joukkueen pukukoppi on tarkoitettu vain joukkueen jäsenille eli pelaajille, valmentajille ja toimihenkilöille. Vanhemmat ja ulkopuoliset henkilöt voivat mennä pukukoppiin vain valmennuksen luvalla tai erikoistapauksissa.
 • Pukukopissa tulee rajoittaa mobiililaitteiden käyttöä.
 • TPV:ssä ei ole sijaa rasismille tai syrjinnälle.
 • TPV:ssä kannustetaan lapsia ja nuoria terveellisiin elämäntapoihin, hyötyliikuntaan ja liikkumaan vapaa-ajallaan monipuolisesti.
 • TPV:ssä kannustetaan lapsia ja nuoria hoitamaan koulunkäynti hyvin.
 • TPV:n juniorijoukkueiden tapahtumissa ei käytetä päihteitä eikä olla päihtyneenä.
 • TPV:ssä tehdään asioita yhdessä. On tärkeää, että joukkueet eivät eristäydy ja viestivät toiminnastaan myös seuran suuntaan.

2. Harjoitustapahtumat

TPV:ssä laadukas harjoittelu on toiminnan keskiössä. Aktiivinen osallistuminen harjoitustapahtumiin mahdollistaa sen, että pelaaja voi kehittyä. Heikko osallistuminen harjoituksiin johtaa pelimahdollisuuksien vähenemiseen. TPV:n järjestämissä harjoituksissa noudatetaan seuraavia periaatteita ja toimintatapoja:

 • Harjoituksiin saavutaan sovittuna aikana, harjoitukset alkavat ja päättyvät ennakolta ilmoitettuna ajankohtana.
 • Pelaajien poissaolot tulee ilmoittaa Jopoxin pukukopissa viimeistään harjoitusta edeltävänä päivänä. Pelaajia tulee kannustaa ilmoittamaan itse poissaolonsa vähintään U12-ikäluokasta lähtien. Tapahtumiin osallistujat kirjataan Jopox-järjestelmään.
 • Myöhästymiset tai äkilliset poissaolot ilmoitetaan valmentajalle viestillä ennen harjoitustapahtuman alkua.
 • Ennen harjoitusten alkua valmentajat, pelaajat ja muut joukkueen jäsenet tervehtivät toisiaan.
 • Pelaajat ja valmentajat käyttävät harjoituksissa TPV:n asuja.
 • Pelaajalla on harjoituksissa tapahtumaan ja olosuhteisiin sopiva varustus, pumpattu pallo sekä oma juomapullo.
 • Joukkueen ja pelaajien varusteet ovat siististi kentän laidalla tai pukukopissa.
 • Harjoitukset ovat etukäteen suunniteltuja ja niissä on harjoiteltava teema, joka perustuu joukkueen kausi-/jakso-/viikkosuunnitelmiin.
 • Harjoitusten valmennuksesta vastaaville annetaan harjoitusten aikana työrauha ja vain he ohjeistavat pelaajia.
 • Vanhemmat seuraavat harjoittelua kenttäalueen ulkopuolella, mutta nuorimmissa ikäluokissa avustavat pelaajia tarvittaessa.
 • Pelaajia opetetaan hoitamaan alku- ja loppuverryttelyjä omatoimisesti joukkueena viimeistään U11-ikäluokasta alkaen.
 • Joukkue huolehtii yhdessä harjoituksessa käytettävien välineiden ja varusteiden keräämisestä.
 • Pelaajat auttavat valmennusta maalien siirrossa, nuorimmissa ikäluokissa vanhemmat.
 • Joukkue jättää kaikki käyttämänsä tilat siistiin kuntoon.

3. Ottelutapahtumat

Ottelupäivä on aina juhlapäivä ja siihen tulee valmistautua aina huolellisesti. Ottelun mennään aina kilpailemaan täysillä ja mittaamaan omaa osaamista, mutta ottelutapahtuman on ensisijaisesti palveltava pelaajakehitystä. TPV:n joukkueet noudattavat pelaamissaan otteluissa seuraavia periaatteita ja toimintatapoja:

 • Mahdolliset poissaolot ilmoitetaan hyvissä ajoin joukkueen vanhempien palaverissa sovittujen periaatteiden mukaisesti.
 • Valmentaja ilmoittaa kokoonpanon pelaajille ja vanhemmille hyvissä ajoin. Lapsuusvaiheessa vähintään 5 päivää, Nuoruusvaiheessa vähintään 3 päivää ja Huippuvaiheessa vähintään 1 päivä ennen ottelua.
 • Joukkueen valmentajille on annettava ottelutapahtumassa työrauha ja vain he ohjaavat pelaajia kentällä.
 • Vanhemmat seuraavat ottelua vaihtopenkin vastakkaisella puolella kenttää.
 • Pelaajilla ja toimihenkilöilla on ottelutapahtumassa seuran asu.
 • Joukkueen vastuuvalmentaja tervehtii vastustajan valmentajan ja ottelun tuomariston ennen peliä sekä kättelee/kiittää heidät ottelun jälkeen.
 • Joukkueelle tulee luoda otteluun rutiini, johon kuuluvat ennen ottelua ottelupalaveri, lämmittely, tsemppihuudot joukkueena. Ottelun jälkeen vastustajan kiittäminen/kättely ja loppuverryttely sekä ottelupalaute valmentajalta.
 • Ottelutapahtumissa vaalitaan hyvää joukkuehenkeä pelaajia kannustaen, ylävitosin, tsemppiläpsyin sekä juhlimalla maaleja ja onnistumisia joukkueena.
 • Ottelun erotuomareille annetaan työrauha ja heidän päätöksiinsä tyydytään mukisematta.
 • Joukkueen ja pelaajien varusteet ovat ottelun aikana siististi kentän reunalla ja ottelun jälkeen joukkue kerää yhdessä kaikki käyttämänsä varusteet.

4. Ottelu- ja turnausmatkat

Ottelu- ja turnausmatkoilla pelaajien ja joukkueen jäsenten tulee muistaa, että he edustavat pelimatkoilla itsensä lisäksi myös joukkuetta, seuraa, kaupunkiaan ja ulkomailla myös kotimaataan. Joukkueen matkoilla TPV:n joukkueet noudattavat seuraavia toimintatapoja ja periaatteita:

 • Mikäli joukkue matkustaa yhdessä peliin tai turnaukseen pelaajilla ja valmentajilla tulee olla päällään siisti seuran asu.
 • Joukkueen taustahenkilöiden tulee vaatia pelaajilta hyvää ja asiallista käytöstä matkan aikana.
 • Joukkue ruokailee peli- ja turnausmatkoilla yhdessä, ruoka on urheilijalle sopivaa.
 • Matkoilla rajoitetaan pelaajien mobiililaitteiden käyttöä otteluihin valmistautuessa sekö riittävän levon takaamiseksi.

TPV:n toiminnan tavoitteena on kasvattaa ihmisiä, jotka haluavat onnistua yhdessä – jalkapallossa ja elämässä. Pidetään yhdessä huolta siitä, että voimme kantaa tähtilogoa rinnassa ylpeänä, mutta myös muita kunnioittaen.